Budowa sieci wodociągowej
w sołectwie Krępa w Zielonej Górze

„Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Krępa w Zielonej Górze”
nr POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-03

W dniu 13 listopada 2017 r. w siedzibie spółki „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.” podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej w Sołectwie Krępa. Zakres budowanej sieci wynosi 8,4 km. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Zielona Góra, w sołectwie Zawada – w ulicach: Kożuchowska, Szkolna, Papiernicza i w sołectwie Krępa.

Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD Sp. z o.o., ul. Towarowa 12-14, 58-100 Świdnica. Inwestorem są „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

Przedmiotem zadania jest wybudowanie sieci wodociągowej w sołectwie Krępa na terenie Miasta Zielona Góra

Zakres budowanej sieci wynosi 8,4 km.

Zakres zadania:

W ramach zadania wybudowana zostanie sieć wodociągowa rozdzielcza z przyłączami do granic posesji w sołectwie Krępa, nastąpi zasilanie sieci z istniejącej pompowni wody w Zawadzie oraz włączona zostanie nowa pompownia wody do istniejącej sieci rozdzielczej w sołectwie Zawada. Wybudowana sieć wodociągowa ma na celu poprawić warunki zaopatrzenia w wodę w Zawadzie oraz włączyć Krępę do rozdzielczej sieci wodociągowej.

Wartość robót wynosi: 4 570 100 PLN (bez VAT), VAT 1 051 100 PLN.
Termin realizacji: Zakończenie zadania planowane jest na 13 listopada 2019r.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD
Sp. z o.o., ul. Towarowa 12-14, 58-100 Świdnica.

Mapy

Galeria zdjęć z realizacji zadania