Budowa zbiorczego systemu
kanalizacji sanitarnej
dla Sołectwa Zatonie w Zielonej Górze

Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej dla Sołectwa Zatonie w Zielonej Górze nr POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-02

W dniu 26.07.2017r. w siedzibie „ZWiK” Sp. z o.o. została podpisana Umowa na realizację zadania: ”Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Zatonie w Zielonej Górze” w ramach Projektu „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra - Etap IV”.

Wykonawcą będzie firma KANWOD sp. z o.o. sp. komandytowa z Zielonej Góry. Inwestorem są „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Zatonie w Zielonej Górze.

Zakres zadania:

W ramach zadania planuje się budowę zbiorczego systemu kanalizacji grawitacyjno – tłocznej w sołectwie Zatonie o łącznej długości ok. 13,2 km obejmującego realizację:

  • kanałów grawitacyjnych o łącznej długości ok. 8,5 km
  • rurociągów tłocznych o łącznej długości ok. 4,7 km, w tym:
    • rurociąg tłoczny tranzytowy z Zatonia do Drzonkowa ok. 2,3 km
    • rurociągi tłoczne w Zatoniu ok. 2,4 km 
  • głównej przepompowni ścieków oraz pompowni sieciowych. 

Wybudowane zostaną kanały główne z odgałęzieniami do granic posesji. Zakres budowanej kanalizacji obejmuje odbiór ścieków z istniejących zabudowanych nieruchomości. Ścieki przetłaczane będą z głównej przepompowni w Zatoniu do istniejącej przepompowni w Drzonkowie i dalej istniejącą siecią kanalizacyjną miasta Zielona Góra do oczyszczalni ścieków w Łężycy. Inwestycja realizowana na zasadzie: zaprojektuj i wybuduj.

Wartość robót bez VAT: 9 460 000 PLN , VAT 2 175 800 PLN.

Termin realizacji: Zakończenie zadania planowane jest na 30 września 2019 r.

Projekt obejmuje zabudowane nieruchomości zlokalizowane na terenie sołectwa Zatonie w następujących ulicach:

Zielonogórska, Kwiatowa, Księżnej Doroty, Lipowa, Jaśminowa, Dębowa, Leśna, Świerkowa, Strumykowa, Makowa, Parkowa, Świętojańska, Młyńska, w części ul. Jęczmienna, Słoneczna, Pszczela, Kościelna, Habrowa.

Wykonawcą jest firma KANWOD sp. z o.o. sp. komandytowa z Zielonej Góry.

Galeria zdjęć z realizacji zadania