Galerie z realizacji projektu

"Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zielona Góra w zakresie instalacji fermentacji osadów wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji”
„Renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Zielona Góra”
"Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Zatonie w Zielonej Górze.”
"Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Łężyca w Zielonej Górze."
"Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Krępa w Zielonej Górze."