Jednostka realizująca projekt

Jednostka Realizująca Projekt posiada niezbędny do właściwej realizacji Projektu stan kadrowy, doświadczenie, opracowała procedury niezbędne do realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

W skład Jednostki Realizującej Projekt wchodzą:

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu - dr hab. inż. Krzysztof Witkowski 

tel. 68 451 93 00

Kierownik JRP - mgr inż. Krystyna Sterna;
email: krystyna.sterna@zwik.zgora.pl ; tel. 68 451 29 50

Koordynatorzy zadań:

Koordynator zadania - mgr inż. Łukasz Andrzejewski - email: lukasz.andrzejewski@zwik.zgora.pl; tel. 68 45 12 956 - nadzór nad Zadaniem nr 1 „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zielona Góra w zakresie instalacji fermentacji osadów wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji”

Koordynator zadania - inż. Norbert Jaworski - email: norbert.jaworski@zwik.zgora.pl; tel: 68 45 12 953, nadzór nad Zadaniem nr 2 „Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Zatonie w Zielonej Górze”

Koordynator zadania - mgr inż. Małgorzata Pietrzyńska - email: malgorzata.pietrzynska@zwik.zgora.pl; tel. 68 45 12 952 - nadzór nad:
Zadaniem nr 3 - „Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Krępa w Zielonej Górze”
Zadaniem nr 4 - „Renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Zielona Góra”
Zadaniem nr 5 - „Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Łężyca w Zielonej Górze”.

Koordynator zadania - mgr inż. Melania Miałkowska – Kopciuch - email: melania.kopciuch@zwik.zgora.pl; 68 45 12 951 - nadzór nad Zadaniem Inżynier dla Projektu "Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra - Etap IV";

Koordynator Projektu - mgr inż. Sylwester Gaweł - email: sylwester.gawel@zwik.zgora.pl; 68 4512960 - sporządzanie i przedstawianie raportów dotyczących realizacji Projektu oraz dokumentacji związanej z uruchomieniem płatności i rozliczeń, monitorowanie harmonogramów rzeczowo – finansowych i planów płatności;

Specjalista ds. ekonomiczno – finansowych
mgr inż. Marta Haraś - email: marta.haras@zwik.zgora.pl; tel. 68 451 29 57; 

Marek Karwacki - email: marek.karwacki@zwik@zgora.pl tel. 68 451 29 58;

Obsługa Prawna – Radca prawny Tomasz Dąbrowski;

Specjalista ds. promocji
mgr Monika Turzańska - email: monika.turzanska@zwik.zgora.pl; tel. 68 451 29 55;