Realizacja projektu

W dniu 20.03.2017r. została podpisana z NFOŚiGW w Warszawie umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0215/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020, na realizację Projektu: „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra” – Etap IV.

Dotychczas w ramach realizacji Projektu podpisano trzy umowy.

„Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Łężyca w Zielonej Górze” nr POIiŚ/2.3/NFOŚIGW-05

W dniu 12.06.2017 r w siedzibie „ZWiK” Sp. z o.o. została podpisana Umowa na realizację zadania: „Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Łężyca w Zielonej Górze” w ramach Projektu „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra - Etap IV”.

Wykonawcą robót jest przedsiębiorstwo JASTA PLUS Sp. z o.o., ul. Zamkowa 1, 68-200 Żary. Inwestorem są „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

”Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Zatonie w Zielonej Górze” nr POIiŚ/2.3/NFOŚIGW-02

W dniu 26.07.2017r. w siedzibie „ZWiK” Sp. z o.o. została podpisana Umowa na realizację zadania: ”Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Zatonie w Zielonej Górze” w ramach Projektu „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra - Etap IV”.

Wykonawcą będzie firma KANWOD sp. z o.o. sp. komandytowa z Zielonej Góry. Inwestorem są „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

„Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Krępa w Zielonej Górze” nr POIiŚ/2.3/NFOŚIGW-03

W dniu 13 listopada 2017 r. w siedzibie spółki „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.” podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej w Sołectwie Krępa. Zakres budowanej sieci wynosi 8,4 km. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Zielona Góra, w sołectwie Zawada – w ulicach: Kożuchowska, Szkolna, Papiernicza i w sołectwie Krępa.

Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD Sp. z o.o., ul. Towarowa 12-14, 58-100 Świdnica. Inwestorem są „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.