Rozbudowa sieci wodociągowej
w sołectwie Łężyca w Zielonej Górze

„Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Łężyca w Zielonej Górze” nr POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-05

W dniu 12.06.2017 r w siedzibie „ZWiK” Sp. z o.o. została podpisana Umowa na realizację zadania: „Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Łężyca w Zielonej Górze” w ramach Projektu „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra - Etap IV”.

Wykonawcą robót jest przedsiębiorstwo JASTA PLUS Sp. z o.o., ul. Zamkowa 1, 68-200 Żary. Inwestorem są „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

Przedmiotem Zadania jest wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej o nowe rurociągi. w sołectwie Łężyca w Zielonej Górze.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Zielona Góra, sołectwo Łężyca – w ulicy Odrzańskiej oraz na terenie przyległych ulic: Różanej, Makowej, Konwaliowej, Irysowej, Maciejkowej, Murarskiej, Morwowej, Aroniowej, Borówkowej, Jagodowej, Poziomkowej, Malinowej, Agrestowej, Dolnej i (dz.308/1 obręb 59).

Zakres budowanej sieci wynosi 5,1 km
Wartość robót: kwota bez VAT: 1 249 824,84 PLN, VAT 287 459,71 PLN.
Termin realizacji: Zakończenie robót planowane jest na 12 kwietnia 2018 r.

Wykonawcą robót jest przedsiębiorstwo JASTA PLUS Sp. z o.o., ul. Zamkowa 1, 68-200 Żary.

Galeria zdjęć z realizacji zadania